=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Dla osуb wpіacaj№cych z Polski:

PKO S.A.
79 1020 5138 0000 9602 0260 6507

Mickiewicza 3
ul. 55-050 Sobуtka